Tư vấn về xã hội và tị nạn

AsylsozialberatungChúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn về những gì liên quan tới luật ngoại kiều và tị nạn, cũng như liên quan tới các vấn nạn trong cuộc sống thường ngày mà người tị nạn đang gặp phải.

Chúng tôi giúp các Bạn giải quyết những vấn đề liên hệ tới các công sở, giúp làm đơn từ và thông tin về những chương trình của thành phố và các quận ngoại thành dành cho người tị nạn.

Thời biểu tư vấn chung của thành phố Augsburg, quận Augsburg và quận Aichach-Friedberg
Download (PDF)

 

Integreat – App for refugees

Integreat - App-Logo

Please note: Asylum seekers in Augsburg who own a smartphone can download the local information app „Integreat“. It is helping you in daily life. Integreat is multilingual, ready for offline use, and free.
→ For more information visit integreat-app.de