ምኽሪ ንስደተኛታት

Asylsozialberatungኣብ ናይ ስደተኛታትን ወጻእተኛታት ሕግታት፡ ከምኡውን ስደተኛታት ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ንዘጋጥሞም ጸገማት ናይ ምኽሪን ሓበሬታን ኣገልገሎት ንህብ።

ምስ ቤትጽሕፈታት መንግስቲ ዝህልወኩም ጉዳያት፡ ንኣብነት ምምላእ ፎርምታት ንድግፍ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ኣጉስበርግን ከባቢኣን ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ትካላትን ሓገዛትን ሓበሬታ ንህብ።

ብተወሳኺ ኣብ ኣጉስበርግን ከባቢኡን ናይ ምኽሪ ግዜ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ይኽውን።
Download (PDF)

 

Integreat – App for refugees

Integreat - App-Logo

Please note: Asylum seekers in Augsburg who own a smartphone can download the local information app „Integreat“. It is helping you in daily life. Integreat is multilingual, ready for offline use, and free.
→ For more information visit integreat-app.de