مشاوره اجتماعی پناهجویان

Asylsozialberatung
ما با ارائه اطلاعات و مشاوره در مورد مسائل مربوط به قانون مهاجرت و پناهندگی و همچنین در مورد موضوعات کلی و یا مشکلاتی که پناهجویان روزمره با آنها روبرو هستند, راهنمائی و مشاوره می‌ کنیم.

ما در امور مربوط به قانون و همچنین در اصلاح فرم های درخواستی به پناهجویان کمک کرده و با اطلاع رسانی در مورد امکانات مختلف برای پناهجویان در شهر آگسبورگ و حومه کمک و حمایت خواهیم کرد

ساعات کار اداری مشاوره پناهندگان اجتماعی درشهر آوگسبورگ و حومه آن، آیشاخ- فریدبرگ
Download (PDF)

 

Integreat – Android-App for refugees

Integreat - App-Logo

Please note: Asylum seekers in Augsburg who own an Android smartphone can download the local information app „Integreat“. It is helping you in daily life. Integreat is multilingual, ready for offline use, and free.
→ For more information visit integreat-app.de